اذان صبح : 04:38:03
طلوع آفتاب : 06:08:44
اذان ظهر : 13:02:15
غروب آفتاب : 19:53:56
اذان مغرب : 20:13:09
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است