اذان صبح : 04:26:06
طلوع آفتاب : 05:44:05
اذان ظهر : 11:48:51
غروب آفتاب : 17:51:37
اذان مغرب : 18:09:04
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است