اذان صبح : 05:14:11
طلوع آفتاب : 06:32:30
اذان ظهر : 12:10:00
غروب آفتاب : 17:46:19
اذان مغرب : 18:04:08
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است