اذان صبح : 04:44:07
طلوع آفتاب : 06:02:29
اذان ظهر : 11:40:16
غروب آفتاب : 17:16:08
اذان مغرب : 17:33:57
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است