اذان صبح : 04:56:13
طلوع آفتاب : 06:19:31
اذان ظهر : 12:53:52
غروب آفتاب : 19:27:05
اذان مغرب : 19:45:17
رعایت یک دقیقه احتیاط لازم است