شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ... شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند. ... شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ...
صفحه نخست عضویت گالری عکس ارتباط با سازمان پرسش و پاسخ موقعیت جغرافیایی
Skip Navigation Links
شخصیت های فسا
شخصیت های فسا

 

 

نمايندگان شهرستان فسا در « مجلس شوراي ملّي ››و «مجلس شوراي اسلامي››


در دوران پهلوي دوره هاي نمايندگي مجلس ملـّي به صورت دوره هاي دو ساله بود كه پس از انقلاب اسلامي اين دوره ها به چهار سال افزايش يافت . در قبل از انقلاب اسلامي و عمدتاً در دورة رضا خان برخي نمايندگان عنوان توأمان نماينده ي فسا و ايل خمسه را به همراه داشته و انتصاب نقش غالب انتخاب بود.
 

اسامي تعدادي از نمايندگان مجلس دوره ي پهلوي از حوزه ي انتخابيه ي فسا :

نام و نام خانوادگی

دوره

سيد محمود صدر الممالك

دورة سوم مجلس

حاج ميرزا آقا مجتهد شيرازي

دورة چهارممجلس

حاج ميرزا محمد خان مشير اعظم(اتابكي)

دورة پنجم مجلس

حاج شيخ محمد تقي ذوالقدر امين الشريعه

دورة ششم و هفتم و دورة چهاردهم مجلس

احمد مؤيد قوامي

دوره هاي نهم الي سيزدهم مجلس

حاج عليقلي هدايت

دوره هاي دهم الي سيزدهم مجلس

عباسقلي عرب شيباني، غلامحسينصاحب ديواني 

دوره هاي پانزدهم ،‌ شانزدهم ، هيجدهم و  نوزدهم مجلس

مرتضي حكمت

دوره هاي شانزدهم ،‌ هجدهم ،‌نوزدهم و بيستم مجلس

سيد جواد مهذب

دوره هاي بيست و يكم و بيستودوم مجلس

ميهن دخت مزارعي

دورة بيست و سوم مجلس

سيد مرتضي مشير

دورة بيست و چهارم مجلس

آيت …  دكتر احمد بهشتي

دوره هاي اول و دوممجلس

مهندس هدايت … آقايي

دورة سوم مجلس

مهندس محمد رضا مجيدي

دوره هاي چهارم و پنجممجلس

بهيار سليماني  طبري

دورة ششم  مجلس

دكتر دوگاني

دوره هفتم مجلس

فساييان همچون گذشته ،امروز نيز در ميدان سياست و در مصادر و امور حكومتي و بطور كلي درمقـــوله ي سياست صاحب نقش و جايگاه بوده و حرفهاي بسياري براي طرح دارند ، چنانكه مي توان به حضور فعـال فساييان در فتح لانه جاسوسي آمريكا يا تصدي مسئوليتهايي درامور خارجه ، مقامات سيــاسي، فرهنگي، اقتصادي ، نظامي مناصب ديگرسياسي اشاره نمود .كه تفصيل آن در اين مختصر نمي گنجد .


مشاهير ديني ومذهبي معاصر شهرستان فسا

در دوران اخير شهرستان فسا شاهد حضور و ظهور عالمان جليل القدر و وارسته اي بوده كه پس از تحصيل مراتب عالي علمي و فقهي و استفاده از محضر آيات عظام و مراجع تقليد جهان اسلام در شهرهاي نجف اشرف ،قم ، شيراز و … رحل اقامت خويش را در فسا افكنده و مردمان اين ديار را از فيض و بركت حضور خود بهره مند ساخته اند كه از جمله مي توان روحانيون عاليقدر و عالمان فرهيخته زير نام برد :
مرحوم آيت … ميرزا محمود شيرازي « آيت … نظام »
از سلسله مشايخ بحريني ، امامت جماعت فقيد مسجد جامع فسااز پيشگامان نهضت مقدس روحانيت به رهبري امام خميني در شهرستان فسا ، از بانيان تجديد حيات و از مدرسان مدرسه ي علميه شهر فسا در دوران پهلوي (مدرسه ي موسويه) كه خدمات ديني و عام المنفعه بسياري براي شهرستان فسا انجام دادند و مدفن اين عالم روحاني و فقيه صمداني در بقعه ي مطهرامامزاده حسن مي باشد .
مرحوم حجه الاسلام و المسلمين محمد جعفر فاخري فرزند مرحوم فخر الاشراف :
وي پس از تحصيل مقدماتي در فسا، به مدت 10 سال در مدرسه منصوريه شيراز به تكميل تحصيلات پرداخت ، فاخري ازخوشنويسان و مرثيــه سرايان توانمند وشاعري فاضـل بود كه كتابهاي چهــل قطعــه،شيخ وشاهد،مرآت المحبوب را تاليف نمود.آرامگاه اين ذاكر و شيفته ي اهل البيت در بقعة امامزاده حسن قراردارد..
آيت … سيد محمد حسين حسيني ارسنجاني :
از پيشــگا مان نهضت مـردم ايران بر ضـد رژيم شاهنشــاهي و اوّلين امام جمعــــه شهــرستان فســـــــا ، عضـو مجلس خبرگان رهبـري ، اســــــتاد مدارس علميه و دانشگاه ، مؤلف كتابهاي سيمـاي پرهيــزگاران در نهج البلاغه و تربيت در خانوادهاز بانيان تجديد حيات و از مدرّسان مدرسه ي علميه )مدرسه ي موسويه) و باني مدرسه ي علميه ي امير المؤمنين (ع (.
حضرت آيت … دكتر احمد بهشتي :
استاد حوزه ي علمية قم و دانشگاه تهران – مؤلف حدود 50 جلد كتاب )منتشر شده) – اولين نماينده ي مردم شهرستان فسا در مجلس شوراي اسلامي – عضو مجلس خبرگان رهبري –رئيس دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه تهران
حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد باقر نظام :
امامت جماعت مسجد جامع فسا ، باني و مدرّس مدرسه ي علميه جوادالائمه (ع)وكتابخانه ي آيت … نظام
حجه الاسلام حاج شيخ ولي بنايي :
باني و مدرّس مدرسة علميه امام مهدي (عج) ، امام جمعه ي سابق سروستان كه از رزمندگان بنام سالهاي دفاع مقدس نيز مي باشند.


شخصيتهاي علمي ،فرهنگي و... . شهرستان فسا در زمان گذشته

گستره سرزميني فسا ، از دورانهاي گذشته تا كنون محل نشو نماي دانشمنداني بوده ،كه نام آنان در كتابهاي زندگينامه ي بزرگان علم و ادب ثبت گرديده و آوازه ي برخي از اين دانشمندان تا فراسوي مرزهاي ايران نيز، طنين انداز شده است . شايد بتوان از قديمي ترين متفكر فسايي كه نام وي در كتب تاريخ نويسان عهد سـاســاني و محققان اديان و نهضتهاي فكري ( ا عم از داخلي و بيگانه) به فــراواني بــرده شــده است بـه زرادشت بن خُرگان) زردشت خورگان = زراتوستر) بنيانگذار « دريست دين » در قرن سوم ميلادي اشاره كرد. متفكري كه در كشور روم به «بوندوس» و نام فرقه ي او نيز به « درسيفن يا داريسفن » مشهور بوده است. اينكه زردشت اهل خورنگان)خرنجان ) بوده يا فرزند خورگان محل تأمل است ولي افكار زردشت خُرگان بطور عمده توسط شاگرد وي (مزدك ) چهره اي جهاني و جاويدان يافت.
ازديگر مشاهير فسايي اگر از قاضي القضات دربار انوشيروان بگذريم مي توان به عبدالواحدبن عبدالرحمن برادرزادة ابن حاتم فسوي دريانورد و جهانگرد قرن اول ه.ق اشاره كرد كه داستان مسافرتهاي دريايي او را ، برخي نقل كرده اند .
از يك سو به دليل تعدد انديشمندان فسايي و از ديگر سو به دليل كثرت تأليفات آنها ( حدود 400 عنوان كتاب(در اين مختصر امكان نام بردن از تمامي آنها و تأليفاتشان ميسر نبوده و تنها به جهت آنكه گوشه اي از قدمت و پيشينه ي فرهنگي و فرهنگ سازي مردمان اين ديار را به تصوير بكشيم ، به ذكر اسامي ، و وجه اشتهار برخي از انديشمندان و خرد ورزان فسايي در رشته هاي مختلف بسنده كرده ايم .

علم نحو ولغت :
ابو علي فارسي ) حسن بن احمد بن…….ابان الفارسي الفسوي)، قرن سوم هـ ق، مؤلف 32 عنوان كتاب مانند : الايضاح ،التذكره ،المقصور والممدود ، الحـّج و…..
ابن درستويه ، ابو محمد عبد… بن جعفر بن درستويه مرزبان فسوي، قرن سوم هـ ق ، مؤلف 40 عنوان كتاب.مانند:الارشاد في النحو، معاني الشعر ، الحـّي والميـّت، الاعداد و ….
ابوالقــاسم زيد بن علي بن عبدا.. فارســي الفســـوي ،قــرن پنجم،وي درمراكز علمي شام ودمشق سالها به تدريس اشتغال داشت وشــــارح كتابهاي :الايضــاح ابوعــلي و حماسه ابو تمام و….مي باشد.
شيخ ابو الحسين محمد بن حسين بن عبدالوارث فسوي ، قرن پنجم ،وي مدتي وزير امير اسمـعيل سبكتگين بود .از وي كتابهاي الهجر ، الهجاء و….باقي و به ياد گا ر مانده است.

تفسير قرآن:
ابو عبداله نصر بن محمد (ابن مريم ( ،قرن ششم هـ ، ق،مؤلف كتب : الكشف والبيان في تفسير القرآن ـ الموضع في علل القراآت ـ عيون التفسير
قاضي ابو محمد عبدالوهاب محمد بن عبداواحد بن محمد فسايي ،قرن ششم هـ ، ق ،مؤلف كتابهاي تفسير قرآن ، تاريخ الفقها و
علاوه بر اين بزرگان در زمان گذشته علماي بزرگي چون شيخ روز بهان ،آخوند مسيحا ، ميرزا حسن فسايي و….در تفسير وشرح آيات الهي كتاب و رساله نوشته اند كه آنها نيزحائزاهميتند.چنانكه در تفسير وزين مجمع البيان طبرسي از نكات و اقوال عربي ابو علي بسيار استفاده شده است
جهت اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به بروشور : آشنايي با مفاخر قرآني شهرستان فسا ـ1 ››كه به مناسبت برگزاري مسابقات پنجگانه قرآن كريم در شهرستان فسا ، نگارنده آن را تهيه وتوسط ستاد برگزاري مسابقات باهمكاري بنياد فساشناسي در اردي بهشت ماه 1381 منتشر گرديد .

فـقـــه ومذهب :
عيسي بن ابان بن صدقه ،قرن سوم ،ه، ق ،مؤلف كتابهاي الحج ،الجامع و….
ميرزا ابراهيم مجتهد فسايي ،قرن دوازدهم وسيزدهم ه،ق مؤلف كتابهاي : بحر الحقايق ،حاشيه بر معالم الاصول. حاشيه بر شرح لمعه و….
برخي از عالمان وفضلاي سلسله مشايخ بحريني مانند حاج شيخ محمد بحريني ،حاج شيخ موسي و حاج شيخ عبدالعلي و… كه علماي اين سلسله دهها كتاب ورساله در فقه ،اصول ومعارف قرآني نگاشته اند.
قاضي ابوالحسن علي بن احمد …بن زبير فسايي، ملقب به رشيد ، مؤلف شرح المفتاح لابن العاص الطبري
ابي جعفر محمد فسايي (محجوب(،قرن سيزدهم هـ ق ،مؤلف كتابهاي حاشيه بر شرح لمعه دمشقيه و
طايفه علماي اخوندي آخوند ملا امين،آخوند ملا محمد،آقا اسد…شيخ محمدملا باشي و…. )
طايفه علماي قاضيه ميرزا محمد حسين قاضي، ميرزا احمد قاضي ،ميرزا علي صدر و …)
آخوند ملا محمد صادق نوبندگاني -آخوند ملا عباس خزايي فدشكويي-آيت ا..ميرزامحمد اسماعيل نظام العلما - آيت …سيد علي نبوي

تاريخ وحديث:
ابو يوسف يعقوب بن السفيان الفسوي،قرن سوم هـ ق ،مؤلف كتابهاي :التاريخ الكبير ـ المشيخه
ابو يزيد وشيمه بن الفرات الوشاء الفارسي الفسوي، قرن سوم هـ ق ،مؤلف في اخبار الرده
علي الدانيالي الفسوي ( شهاب الدين) ، قرن ششم وهفتم،مؤلف كتاب جواهر الادراج و
شيخ احمد بن محمد فسايي،قرن هفتم،وي مدت سي سال در مسجد جامع عتيق شيرازعلوم مختلف را تدريس ميكرد.
دختر ميرزا محمد فسايي،قرن چهاردهم ،وي از اخبار واحاديث مطلـّع ودر هـيـات ونجوم دانا وبهره ور بود

عــرفان وتصـــــوف:
ابوبكر طمستاني ،قرن چهارم هـ ق
شيخ ابومحمد روزبهان بقلي فسايي،قرن ششم هـ ق ،مؤلف 28 عنوان كتاب كه فرزندانش مانند : فخر الدين احمد،وصدر الدين وبسياري از سلسله روزبهانيه كه از عرفا و اقطاب تصوف بوده اند
الشيخ جمال الدين خليل فسايي،قرن ششم هـ ق ، استاد شيخ روزبهان.
الشيخ جما ل ا لدين حسين بن محمد الفسوي ،قرن ششم هـ ق ، معاصر شيخ روزبهان.
ابوالقاسم بن شعيب بن بلويه المكراني الفسوي)) زاهد كبير ))،قرن ششم هـ ق
الشيخ عفيف الدين يعقوب از فرزندان زاهد كبير،قرن هفتم هـ ق
الشيخ مقدم الدين محمد از فرزندان زاهد كبير، معروف به زاهد ، قرن هفتم هـ ق
هادي فسايي ( اعتمادالفقرا) ، قرن سيزده و چهارده ،مؤلف كتابهاي تذكره العارفين وتنبه الفقرا
همچنين شيخ بهرام بن منصور الفسوي ـ شيخ عبد… ـ شيخ شهريار ـ شيخ ابو مسلم فسايي و…..

ورزاء ، رجال سياسي و اقتصادي:
ارسلان بساسيري ،فاتح بغداد در قرن ششم و مروج اذان گفتن به شيوه شيعيان در آنج
خواجه ضياءالملك فسوي وزير جنگ سلطان محمد وسلطان جلال الدين خوا رزمشاهي
خواجه ركن الدين صائن فسوي ،وزير ابو سعيد مغول واز واليان خراسان
ابو منصور حسن بن علي الفسوي ، وزير ابوالفوارس ديلمي
خاندان آل مرزبان بن فرا بنداد كه در طي چند نسل اعمال ديواني فارس را بر عهده داشته اند
خاندان فســـا نجس ( فسا قجر(كه در طي چند نسل برمناصب وزراتي آل بويه تكيه زده بودند.
سلسله ميرزايان فسايي كه در دوران زنديه و قاجاريه ازصاحبان نفوذ در هرم قدرت فارس بودند(مانند ميرزا جاني ، ميرزا هادي و…….)

شعـــــر وادب :
فسا شهر شعر وادب است ودر كوي و برزني از اين شهرستان نيست كه شاعري به كمال رسيده وطـي طريق كرده. چـه گمنام وچه مشهور زندگي نكند. ونام بردن از يكايك آنان در اين مختصــر نه مي گنجد ونه ســزاست و تنها جهت نوشيدن جرعه اي در اين ميخانه و به اميد آنكه در آيندهاي نزديك بتوانيم در‹‹ فهرستگان شعرا وادباي فسايي›› از اين مهم بر آييم.به ذكر تعدادي بسيار اندك از آنهاكه در كتابهاو تذكره هاي شعرا از آنان نام برده شده بسنده مي نماييم
واز ذكر دوباره بزرگاني چون شيخ روزبهان وديگران كه علاوه بر جنبه هاي ديگرشعرا وادباي نامداري نبز بوده و در بخشهاي ديگر به معرفي آنها اقدام شده خودداري مي نماييم.
سيد محمد رضواني( فصيح الزمان ( قرن سيزدهم و چهار دهم، از شعراي به نام مشهور عهد قاجاريه واز شعراي مبارز در دوران مشروطه
سيد محمود خان حسيني الفسايي (نعمت)،قرن سيزدهم و چهار دهم، وي كتابهاي بديع التواريخ ، سفر نامه بمبئي ،چهل ويك حكايت نثر وتعدادي ديگر كتاب را تاليف نمود.
كمال الدين حسيني الفسايي، شاگرد آخوند مسيحا، قرن دوازدهم، وي در نظم ونثر تبحر بسيار داشت.
ميرزا زين العابدين ، قرن سيزدهم ه ـ ق ، وي در رياضيات و سرودن اشعار عربي ،فارسي و تواريخ تسلطي تمام داشت.
حاج ميرزا مهدي ناصري ، حاجي ميرزا عبدالرحيم عشرت محمد علي شايق زاهداني ، ميرزا محمد حسين ‹‹ راحت فسايي ›› سيد علي اكبر ‹‹ حقايق فسوي›› ، حاجي ميرزا عبد الصمد‹‹ برادر عشرت« شيخ احمد مشهور به حامد عرب ، ميرزا سيد حسين نديم فسايي محمد علي مخبر ‹‹ فروغ ›› ، ميرزا كريم اقليدس ، حاج ميرزا ابوطالب مدرسي ، محمد كريم حامد ، ميرزا محمد صادق فسايي ،ناصر زاهداني فسايي
ميرزاسيـّد حسين‹‹نديم فسايي›› ، ميرزا فتحعلي حكمت

و…كه همگي آنان كنون در جوار رحمت حق آرميده وبه وصال معبود خويش نايل آمده اند.

هنر خوش نويسي و نقاشي:
خواجه ابو الحسن فسايي، شاگرد درويش عبدالمجيد طالقاني،وي در خط شكسته نستعليق همرديف استاد خود بود .
ميرزا سيد علي نياز (فسايي(، وي خط شكسته را به سـه شيوه مي نوشت ،
حاجي ميرزا سيد حسين خان . در فارسنامه تاصري آمده است كه وي پايه خط شكســته را بالا برد ودر زمزه ي خوشنويسان محسوب گرديد.
ميرزا سيد محمود خان حسيني (نعمت فسايي( در انواع خط به ويژه شكسته مهارت داشت.
ميرزا حسن خان كتابدار باشي برادر ملا محمد صادق نوبندگاني، در خط شكسته استاد بود.
ابي محمد جعفرفسايي (محجوب)
ميرزا لطف … فسايي ( سهيل ( وي علاوه بر خط، نقاش برجسته اي نيز بود.
ميرزا محمد حسين حقيقت، مهارت وي در خط شكسته بود.
ميرزا محمد حسين حسيني ) ميرزا جاني فسايي)، خط شكسته
حاجي سيف ، شاگرد شيخ عبدالكريم قمي

طب و پزشكي:
حسن ديلمي فسايي،از پزشكان نامي فارس وطبيب مخصوص بهاءالدوله ديلمي
حاج ميرزا حسن طبيب) رييس الاطباء)،( دوره قاجاريه)كه مدتي ضابط بلوك فسا بوده است.
حاج ميرزا حسن حسيني فسايي ،از پزشكان نامي فارس و مؤلف فارسنامه ناصري
اقا ميرزا ابراهيم فارسي ، مشهور به ميرزا آقاي طبيب ، (دوره قاجاريه)
دكتر محمد باقر نديمي زاهداني، (دوره پهلوي) ،وي از دانش آموختگان دارالفنون در رشته پزشكي بود.
علاوه بر افرادي كه دركتابها از آنهايادشده، مي توان از حكيماني حاذق نام برد كه ساليان سال به مداواي مردم مي پرداختندو نام آنها هنوز بر زبان كهنسالان اين ديار جاري است. طبيباني مانند:
آقاي طبيبي، آقاي فيلسوف ، ميرزا كوچك خان ، ميرزا محمد خان زادوني ، آقاي كوچك،
حاج اسحاق كليمي، محمـّد خان بازيار، آقاي حكمت، آقاي روح پرور و…..

رياضيات:
عبد الـّرحمن صوفي ،رياضيدان ومنجم، متولد شهر ري، كه در كتابهاي رياضيدانان نامي ايران وچند كتاب ديگر وي را فســا يي الاصــل دانسته اند، صــوفي در دوران حكــومت عضد الدوله ديلمي به سمت استــاد نجوم ورياضــي او برگزيده شد. وي در طول عمر علمي خود 1027 ستـاره را به دقت رصــد وشمــاره ودر كتــاب(( صور الكواكب)) ثبت نمود . او براي نخستين بار به سحابـيِ ‹‹ امرأه المـُسلسله›› اشاره و كتابهاي متعددي نيزدر زمينه ي نجوم تأليف كرد. مقام علمي وي در حدي است كه علماي مغرب زمين، به ياد او عوارضي را در كره ماه به نام صـوفي( A ZUFI يك الي سيزده ) نامگذاري كرده اند .

فلســفه و منطق:
ميرزا محمدصادق فسايي(دوره معاصر) در زاهدان فسا (زاهد شهر) متولدو در تمام علوم متداوله از فقه ، اصول ،حكمت ، طب وادبيات فارسي وعربي متبحـّر و در شيراز كتابخانه مفصلي داشت.
آخوند مسيحاي فدشكويي، از شاگردان مبـّرز ملا صـدرا وشيخ الاسلام فارس در عهد صفـــويه ،وي اديب و شاعري گرانمايه بود وانجمن ادبي معني را در شيراز بنيان گذاشت .


روز نامه نگاري :
امير مختار كريم پور ،دوران معاصر ، وي روز نامه ((شورش)) را در عهد پهلوي منتشر مي كرد وسرانجام در زندان سوزانيده شد.
زند خت دختر نصرزند پور ،دوران معاصر، وي روزنامه ((دختر ايران)) را در شيــراز درعهــد پهــلوي منتــشر مي كرد،ودر سال 1331 وفات كرد.
ميرزا كريم اقليدس وي علاوه بر تبحردر شعر وادب وعلوم عربيه ،روزنامه چي نيز بودودرسال1338 هـ ق وفات كرد.
هدايت اله آقايي ) نماينده مردم شهرستان فسا در مجلس سوم ) ، به مدت چند سال در دهه 1360ه ش ، ماهنامه اي بنام ‹آيينه فسا›› را به صاحـب امتيازي خودزيرنظر هيئت تحريريه انتشار مي داد.كه بعدها از انتشار باز ماند .
هم اكنون نيز در بسياري از روزنامه و رسانه هاي جمعي فساييان داراي مسئوليت هاي مهم بوده ويابه نگارش مقالات و… مي پردازند .

فضلا .ائمه جماعت، اهل منبر شهرستان فسا (در زمان گذشته):
مرحوم حاج شيخ محمد بحراني، از سلسله مشايخ بحريني وامام جماعت مسجد جامع فسا
مرحوم حاج شيخ حسن بحراني ،امام جماعت مسجد جامع فساكه بخشي از آن را مرمت و از نو بنياد كرد
مرحوم ميرزا محمد علي مقدس،امام جماعت مسجد حوض ماهي وشيخ الاسلام فسا
مرحوم ميرزا محمد مقدس .شيخ الاسلام ومـدرس علوم ديني
مرحوم حاج ميرزا عباسعلي (( مروّج الاسلام((
مرحوم ملاّ ابو القاسم مدرّسي و فرزندانش ميرزا عبدالغفّـار مدرّسي و مرحوم حاج ميرزا
ابو طالب مدرسي، كه مرحوم ابوطالب در نجف اشرف به تحصيل پرداخت او به زبان عربي وفرانسه آشنا بود و به عربي اشعار شيوايي مانند ‹‹ غديريه« و…دارد.
مرحوم حاج هدايت ا.. متقي فرد، تبليغ گر مسائل مذهبي
مرحوم حاج شيخ محمد علي بحراني ، امام جماعت مسجد جامع و….
ركن الدين محمود حميري فسايي، متولد 1316 ، از شعرا و روحانيون فاضل معاصر،
مرحوم حاج شكر… رضايي امام جماعت مسـاجد صحرا رود و شيخ آباد